GRANULATY PCV

 


POLWIPLASTY SB

Typ Gęstość Twardość Shore'a Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż Wydłużenie przy zerwaniu, nie mniej niż Odporność na wielokrotne zginanie Ścieralność nie więcej niż
g/cm3 Sh A MPa % kcykle mm3
SB-Ed A-58 0,8 58 4,0 180 1001 250
SB-Ed A-58
spec.biały
0,8 58 4,0 180 1001 250
SB-EMd A-58 0,8 58 4,0 180 1001
502
250
SB-EMd A-58
spec.biały
0,8 58 4,0 180 1001
502
250
SB-Sd A-70 1,25 70 10,0 250 1001
-
200
SB-SMd A-66 1,25 66 9,0 300 1001
802
200
SB-SM A-80 1,25 80 10,0 200 1001
502
200
SB-Sp A-62 1,20 62 8,0 300 1001
-
200
SB-WMp A-58 1,20 58 6,0 250 1001
802
200
SB-Wp A-58 1,20 58 6,0 250 1001
-
200
SB-Sd A-62 1,25 62 8,0 300 1001
-
200
SB-WL A-70 1,25 70 12,0 220 1001
-
200
SB-WCOMp* A-58 1,20 58+/-4 6,0 250 1001
802
200
SB-WCOMp* A-50 1,20 50+/-4 6,0 250 1001
802
200
SB-WCOMp* A-40 1,20 40+/-4 6,0 250 1001
802
200
SB-SCOMp* A-62 1,25 62+/-4 8,0 250 1001
802
200

1 w temperaturze + 20°C
2 w temperaturze - 15°C
* materiały przeznaczone są głównie do produkcji obuwia ochronnego olejo-, chemo-
i mrozoodpornego

PLASTYFIKATY TECHNICZNE

Plastyfikaty techniczne są otrzymywane z suspensyjnego polichlorku winylu z dodatkiem plastyfikatorów, stabilizatorów, środków smarnych i napełniaczy. Mają postać regularnego granulatu o wymiarach 3 - 5 mm. Są produkowane w kolorze naturalnym, czarnym lub transparentnym, ewentualnie w innych kolorach po uzgodnieniu.

Typ Parametry
Jednostka
miary
S-70
30 %
36 %
Twardość
Sh A
70+5
80+5
70+5
Wydłużenie względne, min.
%
220
170
220
Naprężenie zrywające, min.
MPa
10
13,7
9,8
Odporność na niskie temperatury, min.
oC
-15
-10
-15
Chłonność wody, max.
mg
80
50
90


POLWINITY OPONOWE
SO

Są otrzymywane z suspensyjnego poli(chlorku winylu) z dodatkiem plastyfikatorów, stabilizatorów, środków smarnych, wypełniaczy oraz pigmentów. Mają postać regularnego granulatu o wymiarach 3 - 5 mm. Są produkowane w kolorze naturalnym, białym lub czarnym, ewentualnie w innych kolorach po uzgodnieniu.

Polwinity oponowe SO przeznaczone są głównie na powłoki przewodów elektrycznych (SOS - o zwiększonej odporności na działanie czynników atmosferycznych) oraz do wytłaczania elastycznych rur, węży, listew podłogowych itp.

Typ
Parametry
Jednostka miary
SO
SOS
Gęstość, max.
g/cm3
1,36
1,36
Twardość, max.
Sh A
80
-
Wytrzymałość na rozciąganie, min.
MPa
14
15
Wydłużenie przy zerwaniu, min.
%
230
240
Wytrzymałość cieplna w 180oC, min.
minuta
120
120
Odporność na niskie temperatury, max.
oC
-30
-30
Moduł przy wydłużeniu 100%, max.
MPa
-
12
Odporność na starzenie cieplne (zmiana wydłużenia przy zerwaniu) w temp. 80+2oC w ciągu 168 h, max
%
20
20
Odporność na starzenie cieplne (zmiana wydłużenia przy zerwaniu) w temp. 100+2oC w ciągu 168 h, max
%
-
20


KONCENTRATY BARWIĄCE DO PVC


Są otrzymywane z suspensyjnego poli(chlorku winylu) z dodatkiem plastyfikatorów, stabilizatorów, środków smarnych i pigmentów. Mają postać regularnego granulatu o wymiarach 3 - 5 mm. Są produkowane w kolorze naturalnym, białym lub czarnym.


Typ
Parametry
Jednostka
miary
Koncentrat
do PVC
czarny
Koncentrat
do PVC
biały
Gęstość, max.
g/cm3
1,20
1,28
Twardość
Sh A
60+5
60+5
Stabilność termiczna metodą czerwieni Kongo, nie mniej niż

minuta

90

90